กรุณา Login เข้าสู่ระบบ
ID :
Password :
เซิร์ฟเวอร์ Jellopy-RO เปิดเพื่อการศึกษา ไม่ได้เปิดเพื่อการค้าเชิงธุรกิจ ยอดบริจาคทั้งหมดจะนำไปเป็นรางวัลการแข่งขัน WTC Guild War รวมถึงกิจกรรมภายในเชิฟเวอร์ทั้งหมด

อัตราการเติมแบบบัตร
บัตร 50 บาท จะได้รับ 100 Cash
บัตร 90 บาท จะได้รับ 180 Cash
บัตร 150 บาท จะได้รับ 300 Cash
บัตร 300 บาท จะได้รับ 600 Cash
บัตร 500 บาท จะได้รับ 1500 Cash
บัตร 1000 บาท จะได้รับ 4000 Cash

อัตราการเติมผ่าน Ture Wallet
True Wallet 300 บาท จะได้รับ 1200 Cash
True Wallet 500 บาท จะได้รับ 2000 Cash
True Wallet 1000 บาท จะได้รับ 4000 Cash